•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2018-04-04

NY UTGÅVA IP LIVSMEDEL 2018:1 ERSÄTTER 2014:1

Från och med 1 januari 2018 kommer en ny utgåva av IP Livsmedel att börja gälla och den kommer att ersätta utgåvan som heter 2014:1.

BAKGRUND

Sigill Kvalitetssystem fick i uppdrag av intressenterna i Standardrådet att framförallt se över reglerna för märkning, spårbarhet och redlighet inom IP Livsmedel. Anledningen till detta är b la de upprepade fall av bedrägerier gällande livsmedlets ursprung som har lett till större uppmärksamhet kring spårbarhet och redlighet. Samtidigt har ikraftträdande av informationsförordningen EG 1169/2011 medfört ändringar i märkning av livsmedel och bidragit till större fokus på märkningsfrågor. Det har även skett en del förändringar inom andra områden i syfte att göra IP Livsmedel tydligare och bättre samt en anpassning för att även kunna inkludera restaurangverksamhet har gjorts.

 

NYA KONTROLLPUNKTER

Nedan anges i kortfattad form de kontrollpunkter som är helt nya (markerade som NY!) eller de med betydande förändringar (markerade som Ändrad):

 

Märkning/Spårbarhet/Redlighet

 

2.1 NY! Sårbarhetsanalys

Analysera sannolikheten att drabbas av hot/sabotage och fusk/matbedrägerier samt hur man arbetar för att minimera risken och vad man gör om man drabbas. OBS! Stödmaterial kommer att finnas på sigill.se/allmant /stodmaterial

 

3.3  NY! Kunskap/kompetens märkning/redlighet.

Det ska finnas kunskap/kompetens och någon/några som ansvarar för att tillämpa relevant lagstiftning för information/märkning/redlighet på företaget. Gäller även företag utan fysisk hantering av livsmedel.

 

 

16.1 Ändrad Godkännande av leverantörer

Tydligare krav på vilka krav man ska ställas vid godkännande av leverantörer.

 

16.2 Ändrad Leverantörsbedömning

Tydligare krav på hur man följer upp sina leverantörer.  

 

18.1 Ändrad Information/märkning förpackade livsmedel 

Obligatorisk information/märkning av färdigförpackade livsmedel har anpassats till informationsförordningen, b la krav på näringsdeklaration.

 

18.2 NY Information/märkning ej färdigförpackade livsmedel

 

En egen kontrollpunkt för obligatorisk information/märkning av ej färdigförpackade livsmedel (t ex mat på restaurang).

 

18.3 Ändrad Särhållning/produktionsplanering

Alla företag med fysisk hantering av livsmedel ska kunna visa hur de säkerställer redligheten genom särhållning samt god produktionsplanering.

 

19.3 NY! Intern spårbarhet

Om man som företag har särskilda krav på sig från t. ex myndighet/kund och/eller om man ger särskild information/märkning (t ex ursprung, sort och/eller mervärdesmärkning) på sina produkter ska man ha ett system för intern spårbarhet.

 

19.4 NY! Kvantitativ spårbarhetskontroll

För de företag som har särskild märkning/information som rör råvaran (se ovan) och/eller om man har krav från kund ska man kunna visa underlag som gör det möjligt att vid en revision göra en kvantitativ spårbarhetskontroll, t.ex. massbalansberäkning på en produkt.

 

Övriga kontrollområden

 

1.2  Ändrad Egenrevision Ordet internrevision ersätts av egenrevision och motsvarar det som definieras som egenrevision i IP Livsmedel.

 

1.3  NY! Dokumenthantering Skriftliga dokument och rutiner ska vara aktuella, tydligt namngivna och daterade när de senaste uppdaterades.

 

3.1 Ändrad - Kunskap/kompetens livsmedelssäkerhet/hygien med fokus på faktiska kunskapen/kompetensen på företaget, dvs mer intervjubaserad kontroll. Gäller även företag utan fysisk hantering.

 

3.2 Ändrad - Kunskap/kompetens om HACCP systemet- Mer fokus på faktiska kunskapen/kompetensen på företaget, d vs mer intervjubaserad kontroll.

 

5.1, 6.1 Ändrad HACCP Märkning allergener tas upp som en CCP.

 

7.1 Ändrad -  Personalhygien Rutiner för personalhygien ska kunna förstås av personal, dvs kan vid behov behövas översättas till andra språk alt. piktogram.

 

7.2 Ändrad Personalhygien Ändrat begreppet skyddskläder till arbetskläder, dvs de ska vara anpassade för verksamheten.

 

8.1 ÄndradPersonalhygien Det ska finnas handtvättsmöjligheter i lokalen. Är ett lagkrav men har tidigare saknats i kontrollpunkten.

 

8.2 NY! Lokaler och anläggningar Det ska finnas ett förebyggande underhållsarbete så att man i tid kan upptäcka trasig inredning och utrustning.

 

9.1 NY! Provtagning Krav på relevant kemisk/mikrobiologisk provtagning som har identifierats i faroanalysen.

 

10.1 Ändrad Rengöring Det ska finnas säkerhetsinformation om rengöringsmedel/kemikalier tillgängligt på företaget.

 

12.1 Ändrad Skadedjurssäkring Anpassning ny lagstiftning där man gör en riskbedömning, arbetar förebyggande samt har en rutin för övervakning.

 

14.4 Ändrad förpackningsmaterial godkänt för livsmedel - Gäller även företag utan fysisk hantering av livsmedel.

 

15.1 Ändrad Allergener Förtydligande att kontrollpunkten innebär den interna hanteringen av allergener.

 

 

 

 

Anpassning restaurangverksamhet

 

En språklig anpassning har gjorts; t ex ord som tillagning, beredning, maträtt

 

13.1 Ändrad Inkluderat rutiner kring varmhållning, nedkylning, upphettning som är vanligt förekommande på restauranger.

 

18.2 NY! Se tidigare under Information/Märkning/Redlighet

 

19.1b För restaurangverksamhet gäller ej spårbarhet framåt

 

 

 

 

Stödmaterial till denna utgåva kommer att publiceras på www.sigill.se/allmänt/stödmaterial under november månad.

 

Önskar ni beställa fysiska regelhandböcker kan ni göra detta på http://www.sigill.se/Allmant/bestallning-formular/

 

Hör av er till Christina.behm.velenik@sigill.se eller 08-787 50 48 för frågor eller mer information kring den nya utgåvan.