Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2019-11-28

ÅKERI

Ledning och organisation

2.2 Arbetsmiljöverket-skyddsombud

 

2.3 Mall personalförteckning 

 

2.4 Introduktion av nyanställd-åkare

 

2.7 Instruktion nöd och olycksfall

 

2.7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter

 

2.8 SRVFS 2004:3 systematiskt brandskyddsarbete 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete


3.1 Exempel arbetsmiljöpolicy 

 

3.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete föreskrifter AFS 2001:1

 

3.2 (Åkeri)

Bättre arbetsmiljö i transportbranschen

 

Arbetsmiljöverket-transport & kommunikationer

 

Arbetmiljöverket folder arbetsmiljö åkeri

 

Checklista belastningsergonomi

 

Arbetsmiljöchecklista yrkesförare

 

3.2 Prevent Arbetsmiljöchecklista-olika branscher

 

3.4 Bil, Traktor, lastbil m.m.

 

3.5 Utredning olycka och olycksfall i arbetet -prevent

 

3.6 Anmäl arbetsskada

 

4.1 Mall anställningsavtal

 

4.3 Utländsk arbetskraft -utanför EU

 

4.3 Utländsk arbetskraft -info från skatteverket

 

4.6 Kollektivavtal 

 

4.6 Skatteverkets riktlinjer avdrag tillfälligt boende

 

4.7 Arbetsmarknadsförsäkringar

 

4.8 Kör och vilotider- regler och vägledning

 

4.8 Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

 

4.8 Sammanfattning vägarbetstidslagen

 

4.8 Arbetstidslagen 1982:673      

 

4.8 Sammanfattning arbetstidslagen

 

4.9 Semesterlagen 1977:480  

 

4.9 Sammanfattning semesterlagen

 

Arbetsrättsliga regler; inhyrd arbetskraft


5.1 Skatteverket F-skatt

 

5.2 Anmälan utstationering

 

5.4-5.5 Avtal med bemanningsföretag

 

5.5 Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

 

5.5 Föreskrift (AFS 2015:4) Organisatorisk och social arbetsmiljö 

 

5.6 Avtal med utstationerare

 

5.8 Exempel beräkningsgrund ackord

 

5.9-5.10 Kollektivavtal 


5.12 och 5.13 Ömsesisdiga åtaganden vid uthyrning av arbetskraft

 

5.13 Arbetsmiljöverket-för dig som hyr in arbetskraft.

 

Boende


6.2 Boverkets riktlinjer 

 

6.2 Checklista Byggnads- och boendestandard 

 

6.2 Socialstyrelsens broschyr "hälsoskydd vid tillfälligt boende"

 

6.6 Avfall Sverige Svensk avfallshantering 

 

6.6 Swedish waste management

 

6.7 Dricksvatten-egen brunn