•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2018-12-19

OM IP ARBETSVILLKOR

IP Arbetsvillkor är en certifieringen för företag som vill kvalitetssäkra sitt goda arbete med arbetsvillkor, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. Certifieringen erbjuder också stöd och tydlig handledning för att uppfylla de krav som ställs på en arbetsgivare, oavsett om man har anställd personal eller inhyrd bemanningspersonal.

Certifikatet är ett kvitto på att lagstiftning och branschriktlinjer för en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och socialt ansvar följs i företaget. Certifieringen är utvecklad tillsammans med ledande experter och sakkunniga inom det arbetsrättsliga området samt godkänd av Sveriges nationella ackrediteringsorgan Swedac.

 

IP Arbetsvillkor är en tredjepartscertifiering vilket innebär att certifikatet har högt trovärdighet som verifikat vid försäljning av tjänster och produkter till både internationella företag samt inom offentlig upphandling.

 

IP Arbetsvillkor gör ingen skillnad på anställd eller inhyrd personal utan omfattar all arbetskraft inom företaget. För att bli certifierad ska företaget uppfylla reglerna i regelhandboken och godkännas vid en revision som görs av ett oberoende certifieringsorgan.


Regelhandboken är indelad i fem kapitel:

 

1. Ledning och organisation
Hållbar utveckling är ett socialt ansvarstagande och ansvarsfullt nyttjande av mänskliga resurser där de mänskliga- och arbetstagarrättigheter respekteras. Förutsättningen för framgångsrikt arbete inom detta område är företagets ledning och dess organisation.

2. Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljölagstiftningen täcker idag in allt som påverkar människor på arbetsplatsen, det vill säga både fysisk och psykisk arbetsmiljö. Lagstiftningen ska i första hand att verka förebyggande och innehåller ett antal obligatoriska regler med åtgärder som ska tillämpas på samtliga arbetsplatser där det finns arbetstagare som utför arbete.

3. Arbetsrättsliga regler – Egna anställda
En trygg och säker arbetsplats förutsätter tydlig reglering av de förhållanden som påverkar arbetets förutsättningar för den som utför arbete på det certifierade företaget. Detta omfattar bland annat anställningsavtal, arbets- och uppehållstillstånd, löner, arbetstid, semester och arbetsmarknadsförsäkringar.                      

4. Arbetsrättsliga regler – Inhyrd arbetskraft
Rättigheter och förmåner som tillämpas på en arbetsplats ska gälla för all arbetskraft inom företaget, oavsett om arbetskraften kommer från ett annat land eller om arbetskraften är inhyrd genom bemanningsföretag.

5. Boende
Arbetskraft som anvisas provisoriskt boende ska erbjudas en boendemiljö som är säker och god med grundläggande krav på boendekomfort, hygien och säkerhet.

 

Företag kan certifiera sitt företag som en komplettering till sin/sina befintliga certifieringar inom IP-standarden men andra företag är också välkomna att ansluta till IP Arbetsvillkor som en fristående certifieringen. IP är namnet på hela standarden som utvecklas och ägs av Sigill Kvalitetssystem AB.

 

IP-standarden erbjuder certifiering av hela livsmedelskedjan i olika nivåer där IP Arbestvillkor är en modul. För att ansluta sitt företag enligt någon av IP-standardens certifieringar ska företaget uppfylla Allmänna Villkor.