•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2019-11-13

ÅRLIG SYSTEMAVGIFT - IP ARBETSVILLKOR

Avgiftsmodellen för IP Arbetsvillkor är storleksbaserad och utgår från KPI (Konsument Pris Index).

Den årliga systemavgiften betalas till standardägaren för drift, uppdatering samt löpande utvecklings- och förankringsarbete av standarden. Avgiften är anpassad efter storleken av den certifierade verksamheten. Första anslutningsåret betalas systemavgift från den månad anmälan görs till ert valda certifieringsorgan.

 

Om anmälan till exempel görs i juni halveras systemavgiften för innevarande år. Kostnaden för revisonen betalas till certifieringsorganet. Priser avser per kalenderår och  justeras årligen enligt KPI (konsument Pris Index). Basmånad är oktober.

 

För IP Arbetsvillkor är det företagets omsättning som avgör storleksklass.


Se tabell med storleksklasser och systemavgift för 2020

 

Om företaget också har en annan IP-certifiering så räknas IP Arbetsvillkor som en kompletteringsmodul.

 

RABATTER SYSTEMAVGIFT

  • Flera IP-certifieringar inom samma företag
    Om ert företag har flera verksamheter som är certifierade enligt IP-standarden (till exempel odling av potatis eller spannmål) styrs avgiften av den största certifierade verksamheten, där fullt pris betalas. För övriga anslutningar betalas ”Tilläggsinriktning reducerat pris” 1050 kr exkl. moms per år och per modul.
  • Flera företag med samma IP-certifiering
    Om flera företag med samma ägare är certifierade enligt en och samma standardmodul (ex. IP Gris Grundcertifiering) kan flerföretagsrabatt tillämpas. Flerföretagsrabatt innebär att full systemavgift betalas för det företag som har störst certifierad verksamhet och de andra företagen betalar den reducerade avgiften 1050 kr exkl. moms per år och per företag.

    Flerföretagsrabatten kan inte kombineras med ”Tilläggsinriktning reducerat pris”.

 

KORREKTA UPPGIFTER OM DIN PRODUKTION
För att er systemavgift ska bli rätt 2020 måste vi försäkra oss om att våra uppgifter om er produktion är korrekta.
Klicka här för att lämna uppgifter om din produktion »