•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2016-07-19

SIGILLNIVÅ KYCKLING-PRODUKTION

Kvalitetssäkra extra mervärden över svensk lagnivå inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar.

Kycklinguppfödning som är oberoende tredjepartscertifierad enligt IP-standardens Sigillnivå bedrivs med hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och miljöansvar. Det är en resursklok produktion för ett uthålligt lantbruk.

 

En IP-certifierad kycklingproduktion som är certifierad enligt IP-standardens Sigillnivå uppfyller alla svenska lagkrav inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö. Dessutom uppfylls ett antal mervärden inom dessa fokusområden och om man så önskar kan ytterligare värden säkerställas, som t. ex. klimat och geografiskt ursprung.

 

Kyckling från en IP Sigillcertifierad producent kan bland annat marknadsföras och säljas med följande argument:

  • Inga genmodifierade växter eller genmodifierat foder finns på gårdarna eller ges till djuren.
  • Kycklingarna ges ingen koccidiostatika som fodertillsats i förebyggande syfte.
  • Kycklingarna har extra utrymme.
  • Djurhållningen är ansluten och godkänd enligt Svensk Fågels djurhälsoprogram.
  • Svensk kyckling är fri från salmonella, vilket är världsunikt och givetvis också gäller IP sigillcertifierad kyckling.
  • I produktionen och växtodlingen tas ansvar för miljön och vattendragen.
  • Gården producerar kvalitetssäkrade råvaror, som kan spåras tillbaka till gården.

 

KLIMATCERTIFIERING
Utöver IP Sigillcertifiering kan man som kycklingproducent klimatcertifiera sin produktion. För att klimatcertifiera sin kycklingproduktion krävs en komplett energikartläggning på hela gården, att bara förnyelsebar el används, att hänsyn till klimatpåverkan tas vid val av foder, att noggrann kvävekoll görs och att särskild omsorg ägnas åt djurens hälsa eftersom låga klimatutsläpp också kräver att djuren växer bra.

 

MÄRKNING MED SVENSKT SIGILL
En IP-certifiering på Sigillnivån berättigar till märkning med kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill. Det finns även tillvalsmärken för Klimatcertifierad och Geografiskt ursprung.