•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

CERTIFIERING AV LAMMPRODUKTION

Kvalitetssäkring  av lammproduktion genom IP-certifiering erbjuds idag på Sigillnivå och genom tillvalen klimatcertifiering och naturbeteskött. Sigillnivån säkerställer högt ställda krav inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar och en klimatcertifiering innebär att ytterligare åtgärder för en minskad miljöpåverkan har vidtagits i uppfödningen. Tillvalet naturbeteskött säkerställer att djuren har betat på och hjälpt till med vårdandet av de svenska naturbetesmarkerna såsom hagmarker, strandängar, älvbranter eller alvarsmarker.

Läs mer om certifiering enligt IP Sigill Lamm »

Nyhetsbrev

Klicka på länken för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev om IP-standarden.

SIGILLNIVÅ & TILLVALSNIVÅ

REGLER & STÖDMATERIAL

Här finns aktuell regel- handbok, åtgärdsplan och allmänna villkor för direkt nedladdning.

09 april 2014
|

SIGILLNIVÅ LAMMPRODUKTION

Kvalitetssäkra extra mervärden över svensk lagnivå inom områdena djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar.

09 april 2014
|

ANSLUTNING TILL IP - GÖR SÅ HÄR

IP-standarden är öppen för alla företag och anslutning till systemet är frivilligt.

01 juli 2014
|

LAMM

Här finns de företag som är certifierade enligt IP Sigill Lamm.

 

Uppdatering av sidor kring certifierade företag sker varje dag.

 

09 april 2014
|

SYSTEMAVGIFT IP SIGILL LAMM

Storleksbaserad avgiftsmodell för IP-certifierade företag.

13 oktober 2015
|

UPPDATERING I IP-STANDARDEN

Här finns de senaste ändringar och rättelser som skett i regelhandböckerna för IP-standarden.

MÄRKNING MED SVENSKT SIGILL

VILL DU OCKSÅ MÄRKA DINA PRODUKTER MED SVENSKT SIGILL?