•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2016-01-19

ÄNDRADE REGLER I IP -STANDARDEN 2016

Förändringarna för IP-Standarden 2016 innebär främst en anpassning av standardens Sigillnivå till Grundnivå för varje inriktning.

 

Förändringarna gäller för IP Sigill Frukt & Grönt, IP Sigill Mjölk, IP Sigill Nöt, IP Sigill Lamm, IP Sigill Gris och IP Gris Grundcertifiering.

 

IP Sigill Frukt & Grönt
Övergripande är inte kravnivån för certifiering enligt IP Sigill Frukt & Grönt  och eventuellt tillval för klimatcertifiering förändrad. Strukturen på regelverket har anpassats efter det generella flödesschema som beskriver odling, skörd och packning vilket också är utgångspunkt för den faroanalys som utgör grundstommen i reglerna. Med denna struktur är det också tydligare att certifiering enligt denna Sigillnivå bygger på Grundnivån och har mer omfattande krav gällande bland annat miljöhänsyn.

 

IP Sigill Mjölk
Övergripande är inte kravnivån för certifiering enligt IP Sigill Mjölk och eventuellt tillval för klimatcertifiering förändrad. Regelverket har  anpassats till att kravet på genomförd Miljöhusesyn togs bort 2015. Istället har ett par kontrollpunkter om hantering av stallgödsel tillkommit och några växtodlingskrav har tagits bort.
I denna uppdaterade regelhandbok för certifiering enligt IP Sigill Mjölk finns också med ett kapitel  om transport. Reglerna i kapitlet följer lagstiftningens och branschriktlinjernas krav på hantering av djur i samband med transportering och  säkerställer god djuromsorg och ett gott smittskydd.

 

IP Sigill Nöt
Övergripande är inte kravnivån för certifiering enligt IP Sigill Nöt och eventuellt tillval för Klimatcertifiering eller Naturbeteskött förändrad. Regelverket har anpassats till att kravet på genomförd Miljöhusesyn togs bort 2015. Istället har ett par kontrollpunkter om hantering av stallgödsel tillkommit och några växtodlingskrav har tagits bort.

Vi påminner om att kravet på att alla djur ska ha tillgång till liggplats utan spaltgolv nu träder ikraft 1 januari 2016. Detta gäller också de företag som är certifierade enligt tillvalen Klimatcertifiering och Naturbeteskött.

 

IP Sigill Lamm
Övergripande är inte kravnivån för certifiering enligt IP Sigill Lamm och eventuellt tillval för klimatcertifiering förändrad. Regelverket har  anpassats till att kravet på genomförd Miljöhusesyn togs bort 2015. Istället har ett par kontrollpunkter om hantering av stallgödsel tillkommit och några växtodlingskrav har tagits bort.

 

IP Sigill Gris
Övergripande är inte kravnivån för certifiering enligt IP Sigill Gris och eventuellt tillval för klimatcertifiering förändrad. Regelverket har anpassats till att kravet på genomförd Miljöhusesyn togs bort 2015. Istället har ett par kontrollpunkter om hantering av stallgödsel tillkommit och några växtodlingskrav har tagits bort.

IP Sigill Gris innehåller från 2016 krav på både bedövning och smärtlindring vid kirurgisk kastrering av smågrisar. Se regel 7.5. Det innebär att smågrisarna är lokalbedövade vid själva ingreppet, och dessutom har smärtlindring under några timmar efteråt.

 

IP Gris Grundcertifiering
Från 2016 är bedövning vid kirurgisk kastrering av smågrisar ett lagkrav i Sverige, Reglerna i IP Gris Grundcertifiering är anpassade efter detta. Se regel 6.5.

 

 

Från 2015 är Miljöhusesyn inte längre ett krav i IP-standarden.

Från 2015-01-01 gäller inte längre punkt 1.1 i IP Sigill Frukt & Grönt, IP Sigill Spannmål & Oljeväxter, IP Sigill Mjölk, IP Sigill Nötkött, IP Sigill Lamm, IP Sigill Gris, IP Sigill Kyckling och IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola. Det innebär att det inte längre är ett krav i IP-standarden att Miljöhusesyn ska genomföras varje år.
Från 2015 krävs inte längre genomförd Miljöhusesyn för att kunna skicka in egenrevisionen till Certifieringsorganet via IP Egenrevision.