Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2019-10-31

ANSLUTNING TILL IP - GÖR SÅ HÄR

Hur man certifierar sitt företag enligt IP Livsmedel.

KONTAKTA ETT GODKÄNT CERTIFIERINGSORGAN

Ta kontakt med ett godkänt certifieringsorgan och tala om att ni är intresserade av att certifiera er produktion enligt IP Livsmedel. Ni får då information och en prisuppgift från certifieringsorganet.

När ni valt ett certifieringsorgan skickar ni in en anmälan dit. Anmälningsblankett fås av certifieringsorganet. Efter anmälan kommer ni tillsammans med certifieringsorganet att planera den fortsatta certifieringsprocessen.

 

ANSLUTNINGSAVGIFT OCH REVISIONSKOSTNAD
För anslutning till IP-standarden betalas en årlig anslutningsavgift till Sigill Kvalitetssystem AB. Årsavgiften är anpassad till storleken av den certifierade verksamheten.

 

Kostnad för revision tillkommer och betalas till ert valda certifieringsorgan.

 

Fakturan skickas ut i samband med att ni anmäler er till ett certifieringsorgan första gången. Därefter kommer ni få en faktura per år så länge ert företag är certifierat. Anslutningsavgiften till Sigill Kvalitetssystem AB måste vara betald för att certifieringsorganet skall kunna utfärda ett certifikat.

 

Kostnaden för revision betalas till certifieringsorganet. För prisuppgifter kontakta certifieringsorganet. Se även certifieringsorganens hemsidor.

 

CERTIFIKAT OCH LISTA ÖVER CERTIFIERADE FÖRETAG

Certifikatet visar att ditt företag är certifierat och uppfyller kraven i standarden. På certifikatet står också ditt unika GC-nummer. De godkända företagens namn- och adressuppgifter publiceras på Sigill Kvalitetssystem AB:s hemsida, om företaget gett sitt samtycke.