•  
 • CERTIFIERING
 • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2017-03-17

SIGILLNIVÅ MJÖLKPRODUKTION

Kvalitetssäkra extra mervärden över svensk lagnivå inom områdena djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar.

Mjölkproduktion som är oberoende tredjepartscertifierad enligt IP-standardens Sigillnivå bedrivs med god djuromsorg, hög livsmedelssäkerhet och miljöansvar. Det är en resursklok produktion för ett uthålligt lantbruk.
 
En mjölkproduktion som är certifierad enligt IP-standardens Sigillnivå uppfyller alla svenska lagkrav inom områdena djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljö. Dessutom uppfylls ett antal mervärden inom dessa fokusområden och om man så önskar kan ytterligare värden säkerställas, som t. ex. klimat och geografiskt ursprung.
 
Mjölk från en produktion som är certifierad enligt IP-standardens Sigillnivå kan bland annat marknadsföras och säljas med följande argument:

 • På gården bedrivs ett omfattande förebyggande djurhälsoarbete för minskat behov av antibiotika.
 • Inga genmodifierade växter eller genmodifierat foder finns på gården eller ges till djuren.
 • Det kontrolleras att djuren är ute på bete.
 • Ingen import av djur till gården sker, vilket bidrar till ett väldigt gott smittskydd.
 • Ingen export av kalvar sker från gården.
 • Ett ansvarsfullt avelsarbete utan rasen Belgisk blå görs.
 • Fodret innehåller en stor andel grovfoder/gräs vilket är naturligt foder för idisslare.
 • I produktionen och växtodlingen tas ansvar för miljön och vattendragen.
 • Gården producerar kvalitetssäkrade råvaror, som kan spåras tillbaka till gården.

 


KLIMATCERTIFIERING

Utöver en IP-certifiering på Sigillnivå kan man som nötköttsproducent klimatcertifiera sin produktion. För att klimatcertifiera sin nötköttsproduktion krävs en komplett energikartläggning på hela gården, att bara förnyelsebar el används, att 70 procent av fodret är producerat på gården, att ingen soja används i fodret, att noggrann kvävekoll görs och att särskild omsorg ägnas åt djurens hälsa eftersom låga klimatutsläpp också kräver att djuren växer bra.

 

 
MÄRKNING MED SVENSKT SIGILL
En IP-certifiering på Sigillnivå berättigar till märkning med kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill. Det finns även tillvalsmärken för Klimatcertifierad, Naturbeteskött och Geografiskt ursprung.