•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2017-03-17

KLIMATCERTIFIERAD MJÖLKPRODUKTION

Utöver en IP-certifiering på Sigillnivå kan man som mjölkproducent klimatcertifiera sin produktion.

För att klimatcertifiera sin mjölkproduktion krävs en komplett energikartläggning på hela gården, att bara förnyelsebar el används, att 70 procent av fodret är producerat på gården, att ingen soja används i fodret, att noggrann kvävekoll görs och att särskild omsorg ägnas åt djurens hälsa eftersom låga klimatutsläpp också kräver att djuren växer bra.