•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

CERTIFIERING AV MJÖLK- & NÖTKÖTTS-PRODUKTION

Kvalitetssäkring av mjölk- eller nötköttsproduktion erbjuds för många olika typer av företag.

En IP-certifiering enligt grundnivån säkerställer en god djuromsorg och livsmedelssäkerhet i nivå med de lagar och branschriktlinjer som gäller i Sverige. En certifiering enligt IP-standardens Sigillnivå säkerställer dessutom högt ställda krav inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar och med tillval klimatcertifiering innebär det att ytterligare åtgärder för en minskad miljöpåverkan har vidtagits i uppfödningen. 

Tillsammans med WWF har det unika tillvalet för certifiering av naturbeteskött tagits fram. Tillvalet naturbeteskött säkerställer att djuren har betat på och hjälpt till med vårdandet av de svenska naturbetesmarkerna såsom hagmarker, strandängar, älvbranter eller alvarsmarker.

 

Läs mer om certifiering IP Nöt & Mjölk

Nyhetsbrev

Klicka på länken för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev om IP-standarden.

GRUNDNIVÅ

REGLER & STÖDMATERIAL

Här kan man beställa aktuell regelhandbok och även hämta åtgärdsplan och stödmaterial.

SIGILL & TILLVALSNIVÅ

REGLER & STÖDMATERIAL

Här kan man beställa aktuell regelhandbok och även hämta åtgärdsplan och stödmaterial.