Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

CERTIFIERING AV SLAKT OCH SLAKTTRANSPORT

I samarbete med slakterinäringen och dagligvaruhandeln har Sigill Kvalitetssystem utvecklat en certifiering från gård till butik och som vänder sig till slakteriföretag. Certifiering kontrollerar att djuren behandlas väl under tiden på slakteriet och under transporten samt att slakten sker på ett sätt som inte utsätter djuren för onödigt lidande. För en certifiering som säkerställer livsmedelssäkerhet och spårbarhet, se IP Livsmedel Grundcertifiering.

Läs mer om certifiering enligt IP Slakt och
IP Slakttransport Grundcertifiering »

Nyhetsbrev

Klicka på länken för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev om IP-standarden.

REGELHANDBOK

IP SLAKT & IP SLAKTTRANSPORT

Här finns aktuell regel- handbok, checklista, allmänna villkor och åtgärdsplan för nedladdning.