•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2015-03-10

KVALITETSSÄKRAD SLAKT & SLAKTTRANSPORT

IP Slakt & IP Slakttransport är en grundcertifiering inom IP-standarden och innehåller krav som baseras på svensk lagstiftning.

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling och hantering. IP ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till LRF.
 
Produktionsreglerna för Slakt och Slakttransport finns på en nivå, Grundnivån. För certifiering av Slakt och Slakttransport finns två handböcker, en för Slakt och en för Slakttransport.

 

IP Slakt och IP Slakttransport är en grundcertifiering och har sin grund i svensk lagstiftning samt EU-förordningen och syftar till att säkra efterlevnaden av svensk lagstiftning när det gäller djuromsorg och smittskydd. I enstaka fall, där lagstiftningen saknar detaljkrav går regelkraven högre än vad som krävs i svensk lag. Syftet med reglerna är att skapa ett praktiskt tillämpbart regelverk.

 

Standarden vänder sig till både stora och små företag. Reglerna gäller för all slakt och slakttransport av nöt och/eller gris som utförs av det certifierade företaget. (Obs! Internationella transporter över 8 h innefattas inte av certifieringen).