•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2017-12-07

ÅTAGANDEN UNDER CERTIFIERING

Ett företag som är certifierat enligt IP-Standarden har specifika åtaganden som ska uppfyllas.

Ett urval av dessa presenteras nedan. För en komplett lista över företagens åtaganden se IP Allmänna Villkor.

  • Relevanta lagar och förordningar ska följas i den certifierade verksamheten.
  • Skyldighet att ta del av förändringar i reglerna som Sigill Kvalitetssystem AB meddelar.
  • Ansvara för att tjänsteleverantörer får information om kraven och åtar sig att uppfylla reglerna.
  • Ansvara för att mark, byggnader, maskiner etc. som används i verksamheten uppfyller reglerna även om ägaren inte är det certifierade företaget.
  • Medverka vid och underlätta så att revisioner kan genomföras på företaget, vilket också gäller oanmälda revisioner.
  • Skyldighet att till certifieringsorganet anmäla alla planerade förändringar i produktionen, som kan ha betydelse för certifieringen (t.ex. ägarbyte och utvidgning av verksamheten).