Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2017-01-09

INGÅR I SYSTEMAVGIFTEN

Sigill Kvalitetssystem AB äger IP-standarden och ansvarar för att den utvecklas och förvaltas i enlighet med de krav som ställs för en ackrediterbar standard. Att standarden är ackrediterbar innebär att den har accepterats av Swedac, och att de övervakar och godkänner de certifieringsorgan som genomför revisionerna. Det innebär också att standarden är öppen så att alla intressenter kan påverka innehållet i regelverket. Sigill Kvalitetssystem AB ansvarar för att det finns tillgängliga uppdaterade regelhandböcker och stödmaterial för företagen som är eller som önskar certifiera sin verksamhet. Företag som ansöker om att certifiera sin verksamhet betalar en systemavgift till Sigill Kvalitetssystem från månaden för ansökan. Systemavgiften betalas årligen och är indelad i olika prisklasser beroende på storleken av den verksamhet som certifieringen gäller. Avgifterna presenteras på respektive standardmoduls sida.

 

I den årliga systemavgiften ingår:

  • Aktuell regelhandbok med kriterier och åtgärdsplan
  • Stödmaterial till hjälp för att uppfylla reglerna i regelhandböckerna
  • Löpande kalibrering av de ackrediterade certifieringsorganen
  • Presentation av att verksamheten är certifierad på vår hemsida.
  • Klimatcertifiering som frivilligt tillval
  • Naturbetesköttcertifiering som frivilligt tillval
  • Aktuell information om förändrade villkor för den aktuella verksamheten
  • Digitalt nyhetsbrev
  • Möjlighet till användning av kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill.

Certifieringsorganen är oberoende och ansöker om ackreditering för att utföra revisioner och utfärda certifikat för IP-standarden. Kostnaden för revisonen betalas till det valda certifieringsorganet av företaget som önskar certifiera sin verksamhet.