Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2015-03-25

KLIMATCERTIFIERING

Klimatcertifieringen är ett frivilligt tillval till din IP Sigill-certifiering.

När företag klimatcertifierar produktionen ska regler som är specifikt inriktade på att minska klimatpåverkan uppfyllas. Reglerna är framtagna tillsammans med KRAV och baseras på  den senaste forskningen inom området.

 

De viktigaste reglerna för klimatcertifiering handlar om val av foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering. Certifieringen är inriktad på att minska klimatpåverkan men det blir även andra positiva resultat som t ex minskad övergödning, ökad biologisk mångfald och hållbara energisystem. Reglerna för klimatcertifiering finns längst bak i varje regelhandbok för respektive modul (produktionsinriktning).

 

När en konsument köper ett klimatcertifierat livsmedel kan de känna sig trygga med att djuruppfödaren eller odlaren gjort vad som är möjligt för att minska klimatpåverkan i produktionen. Minskningen i klimatpåverkan varierar beroende på vilken kategori av livsmedel det gäller, och spannet ligger på mellan 5 och 90 %.

 

VARFÖR BEHÖVS EN KLIMATCERTIFIERING AV LIVSMEDEL?
Att snabbt få ned utsläppen av klimatgaser är en av vår tids viktigaste miljöfrågor. Produktion och distribution av mat står för cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Såväl producenter som konsumenter vill delta i arbetet att minska matens klimatpåverkan. En undersökning av YouGov från 2010 och 2012 visar att 3 av 4 konsumenter vill ha verktyg som gör att de kan välja livsmedel med minskad klimatpåverkan.

 

KLIMATCERTIFIERADE FÖRETAG
Ett fyrtiotal företag med djuruppfödning eller odling har genomgått klimatcertifiering och antalet växer stadigt. De största är Findus som klimatcertifierat hela sin svenska produktion av grönsaker.

 

Här finns en lista på de företag som är klimatcertifierade idag.

 

VÄRLDSLEDANDE KLIMATCERTIFIERING!
Klimatcertifiering genom IP-standarden är världsledande och får mycket uppmärksamhet, även internationellt. Hittills har många aktörer arbetat med klimatmärkning utformat som ett koldioxidavtryck, men nu går många ifrån detta då det visat sig svårt att hålla siffrorna korrekta och trovärdiga. Istället får IP-standardens klimatcertifiering uppmärksamhet eftersom den presenterar kriterier, i form av regler som ska följas, för att faktiskt minska klimatpåverkan. Det är en garanti för minskad klimatpåverkan och tack vare att klimatcertifieringen även bidrar till andra miljömål är det en framgångsrik modell.