•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2019-10-15

BUDSKAPSPLATTOR

Men en gemensam budskapsplatta för varje märke kan vi skapa en tydlighet i vad Svenskt Sigill märkena står för. Många konsumenter efterfrågar enkla budskap och på detta sätt kan vi tillsammans göra det enklare. Vi rekommenderar att ni använder dessa budskapsplattor och beskrivningar så ofta ni kan på förpackningar, webbplatser, skyltar och annonser.

Liggande märken


Svenskt Sigill märket

Ladda ner för tryck

Hållbarhet på riktigt - Från svenska bönder i framkant.

 

Hållbarhet på riktigt - Från svenska odlare i framkant.

 

Ladda ner för web

Hållbarhet på riktigt - Från svenska bönder i framkant.

 

Hållbarhet på riktigt - Från svenska odlare i framkant.

 

Svenskt Sigill med tillval Klimat

Ladda ner för tryck

Hållbarhet på riktigt - Råvaror från svenska gårdar som görallt för att minska sin klimatpåverkan.

 

Hållbarhet på riktigt - Blommor från svenska odlare som gör allt för att minsta klimatpåverkan.

 

Ladda ner för web

Hållbarhet på riktigt - Råvaror från svenska gårdar som görallt för att minska sin klimatpåverkan.

 

Hållbarhet på riktigt - Blommor från svenska odlare som gör allt för att minsta klimatpåverkan.

 

Svenskt Sigill med tillval Naturbeteskött

Ladda ner för tryck

Hållbarhet på riktigt - Från svenska djur som betat på ängar och hagar med hög biologisk mångfald.

 

Ladda ner för web

Hållbarhet på riktigt - Från svenska djur som betat på ängar och hagar med hög biologisk mångfald.

 

Svenskt Sigill med tillval Arbetsvillkor

Ladda ner för tryck

Hållbarhet på riktigt - Med garanterat sjysta arbetsvillkor

 

Ladda ner för web

Hållbarhet på riktigt - Med garanterat sjysta arbetsvillkor

 

Stående märken


Svenskt Sigill märket

Ladda ner för tryck

Hållbarhet på riktigt - Från svenska bönder i framkant.

 

Hållbarhet på riktigt - Från svenska odlare i framkant.

 

Ladda ner för web

Hållbarhet på riktigt - Från svenska bönder i framkant.

 

Hållbarhet på riktigt - Från svenska odlare i framkant.

 

Svenskt Sigill med tillval Klimat

Ladda ner för tryck

Råvaror från svenska gårdar som görallt för att minska sin klimatpåverkan.

 

Blommor från svenska odlare som gör allt för att minska klimatpåverkan

 

Ladda ner för web

Råvaror från svenska gårdar som görallt för att minska sin klimatpåverkan.

 

Blommor från svenska odlare som gör allt för att minska klimatpåverkan

 

Svenskt Sigill med tillval Naturbeteskött

Ladda ner för tryck

Från svenska djur som betat på ängar och hagar med hög biologisk mångfald.

 

Ladda ner för web

Från svenska djur som betat på ängar och hagar med hög biologisk mångfald.

 

Svenskt Sigill med tillval Arbetsvillkor

Ladda ner för tryck

Hållbarhet på riktigt - Med garanterat sjysta arbetsvillkor

 

Ladda ner för web

Hållbarhet på riktigt - Med garanterat sjysta arbetsvillkor