•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2017-12-11

REGLER

För certifiering ska produktionsreglerna i handböckerna följas. Reglerna gäller generellt för all verksamhet inom företaget som berör den certifierade produktionen.

 

GRUNDNIVÅ
Grundnivån omfattar livsmedelssäkerhet och djuromsorg i nivå med de lagar och branschriktlinjer som gäller i Sverige.  

 

SIGILLNIVÅ
Sigillnivån omfattar grundnivån och dessutom kriterier som går utöver de lagar och branschriktlinjer som gäller i Sverige inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. Certifiering enligt denna nivå berättigar till marknadsföring med kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill.

 

TILLVAL KLIMATCERTIFIERING
Tillval Klimatcertifiering omfattar Sigillnivån och innehåller dessutom kriterier som minskar verksamhetens klimatpåverkan. Certifiering enligt denna nivå berättigar till marknadsföring med kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill - Klimatcertifierad.

 

TILLVAL NATURBETESKÖTT
Tillval Naturbeteskött omfattar Sigillnivån och innehåller dessutom kriterier för att säkerställa att djuren betat på de svenska naturbetesmarkerna. Certifiering enligt denna nivå berättigar till marknadsföring med kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill - Naturbeteskött.

 

KOMPETTERINGSMODUL
Del av standarden som omfattar extra åtaganden inom ett särskilt regelområde, som är relevant för den certifierade produktionen, men ligger utanför standardens kärnområde, till exempel arbetsvillkor. Är man certifierad på grundcertifieringsnivån, Sigillnivån eller tillvalsnivån kan man komplettera befintlig certifiering med en eller flera kompletteringsmoduler. Certifiering mot enbart kompletteringsmoduler är också möjligt.