Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2015-03-03

REVISION

Revisionen avgör om företaget lever upp till kraven i standarden.

För att kontrollera att certifierade företag uppfyller reglerna sker regelbundna revisioner av oberoende ackrediterade certfieringsorgan. En representant för företaget ska medverka vid och underlätta revisionen. Det gäller även oanmälda revisioner.
 
ORDINARIE REVISION
Enligt revisionsprogrammet genomförs en ordinarie revision på plats i den certifierade verksamheten vartannat år*. Revisorn går då igenom dokumentationen och kontrollerar verksamheten tillsammans med en representant från företaget. Under revisionen kontrolleras efterlevnaden av samtliga produktionsregler och eventuella avvikelser antecknas.
 
SLUMPMÄSSIGA REVISIONER
Mellan de ordinarie revisionerna revideras dessutom tio procent** slumpmässigt utvalda företag. 


RESULTAT AV REVISIONEN
Efter revisionen på plats skriver revisorn ett revisionsprotokoll med eventuella avvikelser tillsammans med uppgifter om vad som ska åtgärdas. Både företaget och revisorn skriver under revisionsprotokollet, därefter ska avvikelserna åtgärdas inom 28 dagar, (3 månader vid inträdesrevision).

 

* För Sigill Biodling genomförs ordinarie revision vart fjärde år.
** För Sigill Biodling gäller 20% mellan de ordinarie revisionerna.