•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2015-02-17

ÖVERKLAGAN

Revisionen kan överklagas om någonting fungerar dåligt eller om revisionsresultatet är felaktigt.

GENOMFÖRANDE
Klagomål på revisionens genomförande kan riktas direkt till den som genomfört revisionen, alltså till certifieringsorganet (vid enskild anslutning) eller huvudman för gruppen (vid gruppanslutning).


Exempel på områden som rör revisionens genomförande:

  • bokning
  • information
  • bemötande
  • protokoll


REVISIONSRESULTAT

Klagomål på revisionsresultatet, det vill säga begäran om prövning av beslut som fattats av certifieringsorganet, ska riktas till certifieringsorganet.

Certifieringsorganet ska ha en fristående kommitté eller likvärdigt alternativ för att hantera överklagande av beslut om certifiering och sanktioner.

Certifieringsorganet har skyldighet att informera om denna möjlighet och hur man går tillväga med överklagan.