Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2016-10-24

VAD ÄR IP-CERTIFIERING?

Certifiering anpassad till företagets verksamhet.

IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar för företag inom livsmedels- och prydnadsväxtbranschen. Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet. Det gör att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga.
 

CERTIFIERING I NIVÅER
För att passa standardens intressenter finns inom IP möjlighet att certifiera alla delar av produktionskedjan genom olika inriktningar/moduler och nivåer. Företaget väljer själv vilken inriktning/modul och nivå verksamheten ska certifieras enligt.
 
GRUNDNIVÅ
En certifiering enligt Grundnivån innebär att verksamheten följer gällande lagstiftning och branschriktlinjer inom den aktuella inriktningen. Certifikatet ger företaget ett trovärdigt kvitto på goda förhållanden i verksamheten och kunden trygghet.
 
SIGILLNIVÅ
En certifiering enligt Sigillnivån säkrar extra produktionsmervärden som går utöver gällande lagstiftning inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg och minskad miljöpåverkan. Genom certifieringen får företaget kraftfulla argument vid försäljning av sina produkter och kunden ytterligare mervärden. För att kunna använda kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill ska maten och blommorna komma från odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt denna nivå.
 
TILLVAL – KLIMATCERTIFIERING
En klimatcertifiering innebär att företagets verksamhet uppfyller IP Sigill-nivån och dessutom har åtgärder för minskad klimatpåverkan vidtagits. Mat och blommor som kommer från odling och djuruppfödning som är certifierad enligt tillvalet får bära märkningen Svenskt Sigill - Klimatcertifierad.
 
TILLVAL - NATURBETESKÖTT
Certifiering enligt tillvalet Naturbeteskött innebär förutom att nivån IP Sigill uppfylls också att djuren har betat på de svenska naturbetesmarkerna. Kött som kommer från gårdar som är certifierade enligt detta tillval får bära märkningen Svenskt Sigill – Naturbeteskött.

 

KOMPLETTERING – ARBETSVILLKOR
Kompletteringsmodulen för Arbetsvillkor omfattar arbetsrätt, inhyrd arbetskraft, boende samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Kraven bygger på svensk lagstiftning och överenskommelser mellan arbetsmarkandens  parter, men går på många punkter längre.  Certifiering enligt Komplettering kan ske oberoende av certifieringsnivå. Det innebär att även företag som inte tidigare är certifierade enligt IP-standarden kan certifieras  enligt IP Arbetsvillkor.


 
MÖJLIGHET TILL MÄRKNING MED SÄRSKILT GEOGRAFISKT URSPRUNG
För verksamheter som är certifierade enligt den nivå (Sigillnivå) som berättigar till märkning med Svenskt Sigill finns också möjlighet att välja en trovärdig tilläggsmärkning med särskilt geografiskt ursprung där det framgår att produkten kommer från en speciell region eller plats, till exempel Jämtland eller Österlen.