Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2014-05-07

ORTO NOVO

Det var han som introducerade färska örter i kruka.

Förförande smaker och dofter. Dragon, Basilika, Salvia, Rucola, Koriander... Vackra namn, men framför allt förförande smaker och dofter. Och när du upplever dem hemma vid matbordet kan du skänka Per-Ove Kårfors en tacksamhetens tanke...

 

Per-Ove Kårfors är en sann entreprenör som för ett 20-tal år sedan sådde ett tankefrö och gav det växtkraft. Idag har det fröet utvecklats till en storskalig livsmedelsproduktion. Orto Novo har upp emot 50 anställda som på 13 000 kvadratmeter i växthus ser till att vi, oavsett var vi bor i vårt avlånga land, kan njuta av smaker och dofter som hör det unga, moderna köket till. Tro nu inte att företagets expansion varit Per-Ove Kårfors enda drivkraft. Han är också en pionjär och föregångsman inom Svenskt Sigill. Därför är Orto Novo ett bevis för att en industriell livsmedelsproduktion kan bedrivas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Alla Orto Novos produkter är märkta med Svenskt Sigill. När du står i butiken med örtkrukan i din hand vet du alltså att produktionen skett med största möjliga hänsyn till vår miljö.


Tvåhundratusen krukor sås varje vecka Utifrån högt ställda kulinariska krav bedriver Orto Novo en resurseffektiv och ekologiskt förnuftig produktion. I anläggningen sår man runt tvåhundratusen krukor varje vecka. Efter några dagar i en groningskammare flyttas krukorna över till växthusets barnkammare där de står tillsammans i en ljus, fuktig och tempererad miljö. När de späda örterna vuxit till sig placeras de i rännor som flyttas fram successivt. Efter en resa längs växthusets 120 meter långa långsida är de klara för skörd. Inga kemiska växtskyddsmedel används. Därför måste temperatur, luftfuktighet och bevattning anpassas exakt efter plantornas behov.


EN HELHETSSYN ÄR FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR HÅLLBARHET
Per-Ove pekar på tre avgörande faktorer när det gäller hur Orto Novos produktion påverkar naturen och den omgivande miljön:

1. Växtskydd.

2. Utsläpp av näringsämnen.

3. Energiuttag.

Han menar också att en helhetssyn är förutsättningen för hållbarhet.


– Kemiska växtskyddsmedel använder vi överhuvud taget inte. Därför har vi ett datasystem för exakt anpassning av klimat, bevattning och hygien till plantornas behov. Vi steriliserar dessutom allt återanvänt material och vatten. Om det trots allt händer att parasiter hotar våra växter använder vi bara biologiska metoder i bekämpningen.


– För att i stort sett eliminera utsläppet av gödselämnen i vår omgivning odlar vi allt i ett slutet bevattningssystem. För att plantorna ska uppnå full kvalitet krävs en mycket precis balans i den näring som vi tillsätter. Därför använder vi s.k. konstgödsel.

 

Tack vare att bevattningen sker i ett helt slutet system, är dock åtgången av gödsel minimal, nästan försumbar.


– För att minska energiförbrukningen i växthusen har vi ett avancerat tekniskt system för klimatstyrning. Det är också viktigt hur vi utnyttjar våra 13 000 kvadratmeter. Den absolut största delen av vår energikonsumtion består av den elektricitet vi använder för att belysa plantorna, främst under vinterhalvåret. Genom att odla i ett mobilt system, med automatisk glesning av krukorna har växten hela tiden exakt det utrymme den behöver.

 

FÖRST I LANDET MED KLIMATMÄRKTA ÖRTER OCH SALLATER

Den som av klimatskäl tvekat att köpa färska örter mitt i vintern kan nu med gott samvete njuta av smakerna. Nu finns klimatsmarta alternativ och Orto Novo var först med klimatmärkta örter och sallater. Ett av Svenskt Sigills huvudkrav för klimatcertifiering är att minst 80 procent av växthusproduktionens totala energiförbrukning måste komma från förnyelsebar energi.


– Vi klarar nästan hela uppvärmningen av våra växthus med bergvärme, berättar Per-Ove. Vi har hela 1,5 hektar under glas och med våra långsiktiga klimatåtgärder har vi reducerat utsläppen av koldioxid med 700 ton per år. Per-Ove framhåller också att det inom Orto Novo är ett ständigt pågående arbete att reducera energiförbrukningen.


– Vi slår oss aldrig till ro.

PER-OVE TAR BLADET FRÅN MUNNEN OCH IFRÅGASÄTTER
Helheten är viktig för Per-Ove Kårfors. Därför ifrågasätter han hur begreppet ekologiskt används. I Svenska Akademins Ordlista definieras ordet ”ekologi”, som vetenskapen om samspelet mellan organismer och deras omgivning.

 

– Vi borde lite till mans se till vår miljö och produktionen av livsmedel i ett större perspektiv.


Undersökandet av den påverkan som människan har på miljön genom sina handlingar, vore en bättre definition av ”ekologi”, menar Per-Ove. – Miljörörelsen har gjort stora insatser som lyft fram miljöfrågorna. Men det innebär inte med automatik att deras lösningar alltid är de bästa. Det är innebörden av begreppet ”hållbart” som vi bör förhålla oss till i vår verksamhet. Svenskt Sigill-märket och informationen om klimatcertifieringen på våra produkter visar att hela vårt företag är genomlyst vad gäller miljö- och klimatpåverkan. Det ska vi sprida kunskap om.

 

EN ÄRLIG OCH REALISTISK SIGNAL

Per-Ove irriterar sig på att massmedia ofta utmålar icke ekologisk odling som något mindre bra.


– Jag tycker att Svenskt Sigill-märket ger en ärlig och realistisk signal. Det står för det helhetstänkande som är förutsättningen för en hållbar utveckling. I en artikel med rubriken ”Ekologi – vetenskap eller ideologi” som finns publicerad på Orto Novos hemsida skriver Per-Ove:


– Det bästa skulle, enligt min mening, vara om ekologi fick fortsätta att vara en vetenskap, som undersöker människans påverkan på naturen, utan kopplingen till den kommersiella världen.

 

EN SMAKFULL AVRUNDNING
Han strider för en sund hållbar produktion och har många intressanta och tankeväckande åsikter. Men det är livets mirakel, hur ett oansenligt litet frö kan växa till en smakfull planta, som är Per-Oves naturliga drivkraft. Det för oss tillbaka till smakerna och dofterna. När det vankas fest, men även till vardags, borde färska örter ha sin givna plats. Örterna talar till alla sinnen och ger både fest- och vardagsmaten en njutningsdimension.