Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2017-03-30

ETT MÄRKE SOM GÖR SKILLNAD

Kontroll- och ursprungsmärket för svensk mat och blommor.

Svenskt Sigill är ett märke som hjälper dig att välja produkter som producerats på ett hållbart sätt med ansvar för djur och natur. Märket garanterar att produktionen skett enligt IP-standardens Sigillnivå, det vill säga med hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och miljöansvar. Att reglerna följs kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan som regelbundet besöker företaget. Dokumentation av produktionen är viktigt för uppföljningen, det ger också maten full spårbarhet. 


Odlaren och djuruppfödaren tar ett aktivt ansvar om framtiden, förvaltar och värnar om de kärnvärden som den svenska modellen sedan lång tid byggt upp och odlingsmetoder utvecklas med utgångspunkt från vetenskap och ett resursmässigt hållbart synsätt. Noggrann dokumentation, identifiering av kritiska faktorer i kombination med förebyggande åtgärdsprogram och full spårbarhet är grunden för en kvalitetssäkrad produktion.


För råvaran betyder Svenskt Sigill-märkningen ett steg från anonym produkt till en profilerad kvalitetsprodukt från en kontrollerad odling eller uppfödning. Helt enkelt ett sätt att synliggöra de mervärden som en ansvarsfull produktion bidrar till, ända fram till handel och konsument.