•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2015-03-20

SYFTE & TROVÄRDIGHET

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling inom områdena Livsmedelssäkerhet, Djuromsorg och Miljöansvar.

TROVÄRDIGHET
För en framgångsrik standard krävs förtroende hos alla intressenter. Grunden för detta är ett tydligt, transparent regelverk som tillämpas på ett konsekvent sätt. IP består av anslutningsvillkor, certifieringsvillkor och produktionsregler. Standarden utvecklas och förvaltas i en process där representanter för primärproducenter och livsmedelsföretag ingår tillsammans med experter, forskare och myndigheter. Tillsammans med den oberoende kontroll som certifiering utgör blir resultatet en konsekvent bedömning av företag/primärproducent som ger en grund för trovärdig information om produktionen.