Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2018-03-01

GMO

SIGILL KVALITETSSYSTEMS STÄLLNINGSTAGANDE OM GMO

Sigill Kvalitetssystem anser att det är viktigt att en riskbedömning sker av alla nya växtsorter som tas fram, oavsett vilken teknik som används. De sorter som tas fram ska bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion, eller åtminstone inte motarbeta den. Dagens kommersiella användning av GMO (Genetiskt Modifierad Organism) leder inte till en mer hållbar livsmedelsproduktion. Beroende på hur den kommersiella användningen ser ut i framtiden kan detta dock komma att ändras. Sigill Kvalitetssystem gör skillnad på innesluten användning och GMO som sätts ut i naturen och det finns inga restriktioner i våra kvalitetssäkringssystem gällande användning av aminosyror, vitaminer och andra tillsatser som tagits fram med hjälp av GMO i slutna miljöer.

Framtagning av nya sorter av växter är viktigt för att kunna möta förutsättningarna vid ett förändrat klimat och för att trygga livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning. Nya sorter med egenskaper som motståndskraft mot skadegörare kan dessutom bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion med mindre användning av växtskyddsmedel. Det finns flera metoder och tekniker för att ta fram nya sorter. Några av metoderna och teknikerna klassas som traditionell växtförädling och några av dem kan leda till en GMO.

 

Den kommersiella användningen av GMO idag är främst inriktad på att skapa resistens hos grödan mot ogräsmedel, vilket möjliggör spridning i växande gröda som annars är omöjligt, och/eller att få växter att själva producera ett för skadeinsekter giftigt ämne. Resistensen mot ogräsmedel har i många länder lett till resistenta svårbekämpade ogräs i odlingarna och att mängden växtskyddsmedel som används för att få bukt med dem har ökat. Växter som producerar sitt eget insektsgift har inte visat sig ge en ökad användning av växtskyddsmedel, men giftet som produceras kan även skada insekter som inte är skadegörare och kan på så sätt påverka den biologiska mångfalden negativt. Den storskaliga användningen av GMO idag leder dessutom inte till förbättrade förhållanden för odlarna. De företag som säljer utsädet har patent på sorterna och utvecklar och säljer ofta de växtskyddsmedel som grödan är resistent mot vilket gör att odlarna inte får ta eget utsäde från sina odlingar och är tvungna att köpa de växtskyddsmedel som företagen också säljer. De nya genmodifierade sorterna har också trängt undan andra sorter som är mer anpassade till de lokala förutsättningarna. Men det finns också GMO som har positiva effekter på vår miljö, ett exempel är den bladmögelresistenta potatisen som leder till minskade mängder växtskyddsmedel i odlingarna.

 

Märkningen Svenskt Sigill garanterar en produktion fri från GMO

Majoriteten av konsumenter efterfrågar GMO-fria livsmedel och Sigill Kvalitetssystem vill kunna erbjuda dessa konsumenter ett garanterat GMO-fritt alternativ. Produkter märkta med Svenskt Sigill är därför fria från GMO. Kött- och mjölkprodukter kommer från djur som inte har ätit GMO-foder.