Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2017-10-06

SLAMPOLICY

 

SIGILL KVALITETSSYSTEMS STÄLLNINGSTAGANDE OM AVLOPPSSLAM

 

Sigill Kvalitetssystem AB anser att dagens spridning av avloppsslam på åkermark i Sverige inte är hållbar. Det är viktigt att vi har ett fungerande kretslopp av näringsämnen mellan stad och land, men det får inte ske på bekostnad av andra miljövärden. Vi är mycket positiva till den teknikutveckling som sker för återföring av renat fosfor till jordbruksmark och önskar att svenska lagstiftare tar en mera aktiv roll i denna utveckling.

 

Avloppsslam innehåller viktiga växtnäringsämnen, framförallt fosfor men även organiskt material som bidrar till förbättrad struktur i marken och på sikt även en ökad bördighet. Tyvärr finns också oönskade ämnen i avloppsslammet som t.ex. tungmetaller, hormonstörande organiska ämnen, mikroplaster samt rester från läkemedel inkl. antibiotika och hormonpreparat vilka kan ge upphov till antibiotikaresistenta bakterier och reproduktionsstörningar hos vattenlevande organismer.
De negativa effekterna på miljön och maten uppvägs inte av avloppsslammets positiva sidor.

 

Fosfor är en nödvändig men ändlig resurs och det är viktig att få till ett system där vi kan återanvända fosforn istället för att bryta ny och tära på jordens sinande resurser. Idag finns teknik för att återvinna fosfor ur slam utan tillförsel av oönskade ämnen till marken. Denna teknik används inte i Sverige, men väl i en del andra länder inom EU, samtidigt som det också finns länder som har ett totalförbud mot spridning av avloppsslam, bl.a. Nederländerna och Österrike. Tyskland kommer att förbjuda spridning av avloppsslam från och med 2030 kombinerat med ett krav på återanvändning av fosfor.

 

MÄRKNINGEN SVENSKT SIGILL GARANTERAR EN ODLING FRI FRÅN AVLOPPSLAM

Det ska finnas en möjlighet att välja mat och blommor som kommer från företag som inte använder avloppsslam i sin odling för produktion av livsmedel, blommor eller foder till sina djur. Produkter märkta med Svenskt Sigill kommer från odlingar certifierade enligt IP-standarden, där avloppsslam inte har använts.