Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2017-12-07

UTVECKLING & FÖRVALTNING

IP-standarden är öppen för alla företag och anslutning till systemet är frivilligt.

Utveckling av reglerna i IP-standardens moduler sker i en process där samtliga intressenter kan medverka genom att delta i någon av de grupperingar där arbetet sker; Standardråd, Temagrupper och Tekniska arbetsgrupper.

 

STANDARDRÅD
Standardrådet består av representanter från de företag och organisationer som är intressenter till IP. Detta är till exempel; livsmedelsindustri, primärproduktion, grossister, offentlig sektor, handel och konsumenter. Standardrådets uppgift är att vara rådgivande organ till Sigill Kvalitetssystems styrelse och på ett övergripande plan övervaka att IP utvecklas i enlighet med IP-standardens värdegrund. Samt att övervaka att IP Sigill-nivån inom standarden utvecklas på ett sätt som motsvarar konsumenternas förväntningar på Svenskt Sigill-märket. Alla förändringar beslutas formellt av Sigill Kvalitetssystems styrelse.

 

TEMAGRUPPER
Temagrupperna är tillfälliga och deras uppgift är att ta fram underlag till nya regler genom att utreda, bereda och förankra en kravnivå inom ett specifikt område, därefter upplöses gruppen. Deltagarna i gruppen utgörs av personer med expertis på det aktuella temaområdet.

 

TEKNISKA ARBETSGRUPPER
De tekniska arbetsgrupperna ska utifrån temagruppernas underlag utveckla reviderbara regler. I arbetet deltar certifieringsorganen och vid behov representanter från temagrupperna.