•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2017-07-10

ÄGARE & STYRELSE

Sigill Kvalitetssystem är ett dotterbolag till LRF.
I styrelsen sitter representanter från branschen.

Sigill Kvalitetssystem AB är ett av LRF-koncernens åtta bolag. Bolagens affärsidéer och verksamheter är olika, men gemensamt är att alla bolag levererar medlemsnytta och bidrar till att uppfylla LRFs vision "Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället."

STYRELSE
Ordförande: Anders Holmestig,
Avdelningschef Utveckling & Analys och vice VD LRF

 

Ledamot: Louise Ungerth,
Lantmästare och egen företagare som tidigare var chef för Konsument och Miljö på Konsumentföreningen Stockholm. Har stor erfarenhet efter flera befattningar inom LRF och andra förtroendeuppdrag.


 
Ledamot: Bengt Persson,
Har stor erfarenhet av trädgårdsnäringen och lång erfarenhet av primärproduktion, affärsutveckling och forskning.