Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2015-03-20

MISSION, VISION & AFFÄRSIDÉ

MISSION
Att göra produkter från svenskt jordbruk attraktiva för konsument och att verka för ett hållbart* svenskt jordbruk.

 

*Med hållbart menar vi ett långsiktigt uthålligt jordbruk utifrån ett etiskt, resursmässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Etisk hållbarhet innebär att vi behandlar djur och natur på ett respektfullt sätt. Resursmässig hållbarhet innebär att genom förebyggande åtgärder och resurshushållning minimera användningen av skadliga ämnen och ändliga råvaror. Med social hållbarhet menar vi att människor inte systematiskt ska hindras från att tillfredsställa sina grundläggande behov såsom t ex hälsa, livsmedelsförsörjning, friheten att kunna välja vad man konsumerar. Ekonomisk hållbarhet handlar om en långsiktigt god utveckling av affären för samtliga i värdekedjan.

 

VISION
Att skapa affärsnytta för kvalitetssäkrade företag från de gröna näringarna.

 

AFFÄRSIDÉ
Att utifrån vetenskaplig fakta för hållbart jordbruk och kända köppreferenser hos kund och konsument, utveckla kvalitetssäkringsstandarder för primärproduktion och efterföljande förädling så att certifierade företag är attraktiva leverantörer och tillgodoser marknadens behov och att deras råvaror/produkter väljs framför andra icke certifierade vilket bidrar till god lönsamhet och tillväxt i certifierade företag.

 

Affärsidén som konsumentlöfte genom märket
Svenskt Sigill


1. Garanterat svenskt
Svensk lag, är bland den mest omfattande i världen – och Svenskt Sigill märket är en oberoende garant för dess efterlevnad och mer därtill. Svenskt ursprung, innebär att vårt landskap hålls öppet och att vi värnar svenska uppfödare/odlares möjlighet att långsiktigt producera bra mat och blommor.

 

2. Mindre klimatpåverkan    
Minskad användning av energi och minst 80 % förnybar el är åtgärder som ger minskad klimatpåverkan. Detta samt ett systematiskt arbete för att minska behovet av kemiska växtskyddsmedel ger en bättre miljö och är exempel på några av de många steg på vägen till bättre mat och blommor som Svenskt Sigill tagit.

 

3. Gör gott, smakar gott
Stimulerar kunskap och engagemang kring matens kvalitet och om hur en god produktion ger god eftersmak.