•  
 • CERTIFIERING
 • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2019-11-29

SIGILLNIVÅ LAMMPRODUKTION

Kvalitetssäkra extra mervärden över svensk lagnivå inom områdena djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar.

Lammproduktion som är oberoende tredjepartscertifierad enligt IP-standardens Sigillnivå bedrivs med god djuromsorg, hög livsmedelssäkerhet och miljöansvar. Det är en resursklok produktion för ett uthålligt lantbruk.
 
En lammproduktion som är certifierad enligt IP-standardens Sigillnivå uppfyller alla svenska lagkrav inom områdena  djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljö. Dessutom uppfylls ett antal mervärden inom dessa fokusområden och om man så önskar kan ytterligare värden säkerställas, som t. ex. klimat och geografiskt ursprung.
 
Lamm från en IP Sigillcertifierad producent kan bland annat marknadsföras och säljas med följande argument:

 • På gården bedrivs ett omfattande förebyggande djurhälsoarbete för minskat behov av
  antibiotika.
 • Inga genmodifierade växter eller genmodifierat foder finns på gårdarna eller ges till djuren.
 • Alla lamm har varit ute på bete.
 • Det sker ingen import av djur till gården, vilket bidrar till ett väldigt gott smittskydd.
 • Inga generella hormonbehandlingar på djuren görs.
 • Fodret innehåller en stor andel grovfoder/gräs vilket är naturligt foder för idisslare.
 • I produktionen och växtodlingen tas ansvar för miljön och vattendragen.
 • Gården producerar kvalitetssäkrade råvaror, som kan spåras tillbaka till gården.

KLIMATCERTIFIERING
Utöver en IP Sigillcertifiering kan man som lammproducent klimatcertifiera sin produktion.

 

CERTIFIERAT NATURBETESKÖTT
Betar djuren på de svenska naturbetesmarkerna kan lammproduktionen certifieras enligt tillvalet Naturbeteskött.


MÄRKNING MED SVENSKT SIGILL

En IP-certifiering på Sigillnivå berättigar till märkning med kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill. Det finns även tillvalsmärken för Klimatcertifierad och Geografiskt ursprung.