•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2019-04-01

SVENSKT SIGILL NATURBETESKÖTT

Kött som bär märket Svenskt Sigill Naturbeteskött är kontrollerat av en oberoende revisor och är den enda märkningen som garanterar att djuren betat på naturbetesmark

Detta innebär att du kan känna dig trygg med att det kött du äter kommer från ett djur som betat på riktigt naturbete och har haft ett bra liv  

 

NATURBETESMARKER MINSKAR  

Naturbetesmarker är permanenta gräsmarker som tillhör de mest artrika markerna i Sverige. Här bor många av de mest utrotningshotade växterna, insekterna och fåglarna. Naturbetesmarkerna har skapats av djurens mular och behöver betas ordentligt för att dessa arter ska finnas kvar. Tyvärr minskar naturbetesmarkerna kraftigt varje år och detta är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige.  

  

Naturbetesmarker är permanenta gräsmarker som inte plöjs, sås in, gödslas eller bearbetas. Som permanent gräsmark räknas marker som inte plöjts upp på minst 20 år men många av våra naturbetesmarker är hundratals år gamla, ibland ännu äldre. De har skapats av betesdjur och människa under århundraden och ligger ofta i övergången mellan åker och skog eller mellan strand och åker. Svenska björkhagar, betade sjöstrandängar, alvarsmarker och strandbeten längs havskusterna är alla olika former av naturbetesmarker. 

 

DJUR SOM MÅR BRA  

Djur som betar på naturbetesmarker lever ett gott och naturligt liv under uppväxttiden. De ska beta på naturbetesmarker minst halva betesperioden. En certifiering enligt Svenskt Sigill innebär en rad regler kring djuromsorg som säkerställer att djuren har ett bra liv och möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. 

 

GOTT KÖTT AV FIN KVALITET  

Köttet ska möras i minst två veckor och djuren ska vara väl slaktmogna innan slakt vilket ger ett välsmakande, mört och extra saftigt kött till dig som konsument. Naturbeteskött är kött från kor, kvigor, stutar och ungkor. 

Viktigaste kriterierna för att kunna certifiera sig: 

  • Minst 50% av gårdens betesmarker ska vara naturbetesmark 
  • Djuren ska gå på naturbetesmark minst 50% av betesperioden 
  • Djur över 250 kg ska under stallperioden utfodras med minst 70% grovfoder 
  • Köttet ska möras minst 2 veckor innan det når konsumenten 

  

VAD HÄNDER PÅ VINTERN?

Vissa djur går ute året runt om gården har sådana marker att det fungerar. Det får inte bli trampskador på betesmarken vilket ökar risken för läckage av gödsel som leder till övergödning. Om djuren är inomhus under vintern gäller de regler om stallmiljö, djuromsorg och foder som finns i certifieringen IP Sigill Nöt.  

 

Ladda även hem den här foldern som beskriver Naturbeteskött