Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2017-03-17

KVALITETSSÄKRAD NÖTPRODUKTION

God djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel och miljöansvar.

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling och hantering. IP-standarden ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till LRF.


Produktionsreglerna för Nötkött finns på tre nivåer, grundnivå, Sigillnivå och tillvalsnivå. Produktionsreglerna för grundnivån utgörs av utvalda delar av produktionsreglerna på Sigillnivån. För produktion av nötkött finns alltså två olika handböcker, en för grundnivån och en för Sigillnivån som inkluderar tillvalsnivån.

 

GRUNDNIVÅ

  • Består av utvalda delar av de produktionsregler som ingår i Sigillnivån.
  • Innehåller krav baserade på svensk lag inom livsmedelssäkerhet och djuromsorg.
  • Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på grundnivån betecknas ”Grundcertifierade råvaror”.
  • Användning av grundcertifierade råvaror berättigar inte till märkning med Svenskt Sigill.

 

SIGILLNIVÅ

  • Innehåller krav baserade på svensk lag inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljö samt krav som går utöver lagen.
  • Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Sigillnivån betecknas ”Sigillråvaror”.
  • Sigillråvaror ska användas vid produktion av produkter som ska märkas med Svenskt Sigill.

 

OBEROENDE KONTROLL
Vid en IP-certifiering kontrolleras verksamheten regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).