•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2017-12-11

IP STANDARDENS VÄRDEGRUND

IP-standarden ska bidra till en hållbar tillväxt vid produktion av livsmedel och prydnadsväxter.

Ett uthålligt jordbruk måste bygga på en resurshushållande och resurseffektiv primärproduktion. Resurshushållning och omsorg om djur och miljö har länge varit vägledande vid utvecklingen av integrerad produktion i Sverige. Med resurseffektivitet menas att resurser som insatsmedel, gödsel, bränsle, mark, foder etc. ska utnyttjas optimalt. Det handlar om att kunna utnyttja tillgängliga resurser, få största möjliga utbyte och samtidigt generera så lite negativa miljöeffekter som möjligt.

 

Strävan är att certifierade verksamheter ska tillgodose dagens behov av livsmedel och prydnadsväxter utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Konsumenterna och samhället ska känna trygghet och förtroende för verksamhet som är certifierad enligt IP-standarden.

 

Utvecklingen av IP-standarden kännetecknas av öppenhet, dialog och helhetssyn. Vetenskap och beprövad erfarenhet utgör grunden för utvecklingen av kraven i standarden, med syfte att förena en hög och kvalitativt säker produktion med miljöansvar och god djuromsorg. Risker och problem ska så långt som möjligt förebyggas och försiktighetsprincipen ska tillämpas. Produktionsplanering och förebyggande arbete är ofta mer resurseffektivt än att sätta in behandling efteråt.