•  
 • CERTIFIERING
 • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2019-11-29

SIGILLNIVÅ GRISPRODUKTION

Kvalitetssäkra extra mervärden över svensk lagnivå inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar.

Grisproduktion som är oberoende tredjepartscertifierad enligt IP-standardens Sigillnivå bedrivs med god djuromsorg, hög livsmedelssäkerhet och miljöansvar. Det är en resursklok produktion för ett uthålligt lantbruk.


En grisköttsproduktion som är certifierad enligt IP-standardens Sigillnivå uppfyller alla svenska lagkrav inom områdena djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljö. Dessutom uppfylls ett antal mervärden inom dessa fokusområden och om man så önskar kan ytterligare värden säkerställas, som t. ex. klimat och geografiskt ursprung.
 
 
Griskött från en producent som är IP-certifierad på Sigillnivå kan bland annat marknadsföras och säljas med följande argument:

 • På gården bedrivs ett omfattande förebyggande djurhälsoarbete för minskat behov av antibiotika.
 • Inga genmodifierade växter eller genmodifierat foder
  finns på gårdarna eller ges till djuren.
 • Det sker ingen import av djur till gården, vilket bidrar
  till ett väldigt gott smittskydd.
 • Grisarna har alltid strö i boxen.
 • De viktiga svenska lagkraven att grisen ska ha knorren
  kvar och att suggorna går lösa kontrolleras.
 • I produktionen och växtodlingen tas ansvar för miljön och vattendragen.
 • Gården producerar kvalitetssäkrade råvaror, som kan spåras tillbaka till gården.


KLIMATCERTIFIERING

Som ett tillval till IP-certifieringen på Sigillnivå kan man som grisproducent klimatcertifiera sin produktion. För att klimatcertifiera sin grisproduktion krävs en komplett energikartläggning av hela gården, att bara förnyelsebar el används, att 70 procent av fodret är producerat på gården, att noggrann kvävekoll görs och att särskild omsorg ägnas åt djurens hälsa eftersom låga klimatutsläpp också kräver att djuren växer bra.

MÄRKNING MED SVENSKT SIGILL

En IP-certifiering på Sigillnivå berättigar till märkning med kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill. Det finns även tillvalsmärken för Klimatcertifierad och Geografiskt ursprung.