Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2015-03-20

OMFATTNING

IP:s INRIKTNINGAR OCH KRAVNIVÅER
Inom IP finns tre nivåer av produktionstekniska regler som bygger på varandra: Grundnivå, Sigillnivå och Tillvalsnivå. Det vill säga för certifiering enligt Sigillnivån måste Grundnivån uppfyllas och för certifiering enligt Tillvalsnivån måste både Grundnivån och Sigillnivån uppfyllas. IP Allmänna Villkor gäller för alla nivåer.


GRUNDNIVÅ

• Omfattar regler om livsmedelssäkerhet baserade på de gemensamma bestämmelserna inom EU, samt regler om djurskydd baserade på svensk lag.
• Råvaror/produkter som producerats enligt produktionsreglerna på Grundnivån betecknas grundcertifierade råvaror/produkter.


SIGILLNIVÅ

• Bygger på Grundnivån.
• Innehåller regler baserade på svensk lag inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö samt krav som går utöver lagstiftningen.
• Råvaror/produkter som producerats enligt produktionsreglerna på Sigillnivån betecknas Sigill-råvaror/produkter.


TILLVALSNIVÅN

De företag som uppfyller Sigillnivån kan välja att också certifiera verksamheten enligt särskilda Tillvalsmoduler med åtaganden för minskad klimatpåverkan eller användning av naturbetesmark för köttproduktion.