•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2019-10-15

MÄRKESLICENS

Alla företag som märker och/eller marknadsför sina förädlade produkter med Svenskt Sigill ska teckna ett märkningslicensavtal.

Avtalet är en överenskommelse mellan märkaren och Sigill Kvalitetssystem AB om villkoren för användningen av Svenskt Sigill-märket.

 

Villkoren för användning av märket anges i Handboken Svenskt Sigills regler för märkning och hantering. Den innehåller all nödvändig information.

 

För att märka eller marknadsföra produkter och/eller marknadsföra en verksamhet med märket Svenskt Sigill måste produkterna som förädlas eller hanteras komma från en IP Sigillcertifierad odling eller djuruppfödning.

 

LICENSAVGIFT PRIMÄRPRODUCENTER, PRODUCENT- ORGANISATIONER ELLER EKONOMISKA FÖRENINGAR
Primärproducenter, producentorganisationer eller ekonomiska föreningar som är certifierade, eller där medlemmarna är certifierade, enligt IP-Standardens Sigillnivå och som säljer sin egen certifierade råvara/produkt betalar ingen märkeslicensavgift vid marknadsföring eller märkning med Svenskt Sigill. Användning av märket ingår i den årliga systemavgiften som det certifierade företaget alternativt producentorganisationen betalar.

 

LICENSAVGIFT FÖR FÖRETAG SOM KÖPER IN IP SIGILLCERTIFIERAD RÅVARA
Företag som köper in IP Sigillcertifierad råvara och som vill märka eller marknadsföra sina produkter med Svenskt Sigill betalar en årlig märkeslicensavgift samt en rörlig avgift beräknad på varje produkts nettoförsäljning.

 

Hör av er till oss, på info@sigill.se om ni har frågor om användingen av märkningen och kanske vill veta mer om hur ni skulle kunna använda märkningen Svenskt Sigill eller tillvalsmärkena för Klimatcertifierad och Naturbeteskött.