Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Finnish page

English page

 

HÄR KAN NI LADDA NER MÄRKNINGEN FÖR IP CERTIFIERAD PRODUKTION 

Märkningen för IP certifierad produktion (även kallat IP-märket) får användas av företag som är certifierade enligt IP-standardens Grund-, Sigill- eller Tillvalsnivå. Här kan ni registrera er för användning och ladda ner märkningen i två olika storlekar samt i två olika färgutföranden (vit bakgrund resp. svart bakgrund). När märket är nedladdat högerklicka på märket och spara.

 

        

Bilderna här ovan visar hur märket ser ut och ska inte användas.


Märkningen ska användas tillsammans med företagsnamn och ska alltid innehålla det IP- och/eller GC-nummer som är kopplat till förtagets certifiering. Märkningen kan användas på hemsidor, i sociala medier, i marknadsförningsmaterial, i publikationer, på brevpapper, på följesedlar, på web och på certifikat som utfärdas av ackrediterat certifieringsorgan.

Märkningen får inte användas på produkter eller emballage.


Är ni osäkra på användningsområde är ni välkomna att kontakta oss för hjälp och råd. info@sigill.se eller tel: 08-787 59 50.

Kontroll av efterlevnad av avtalet för användning av märkingen görs genom stickprov på upp till 20% av de företag som registrerat sig för nedladdning.

 

 
 
 
 
(Ex. IP 12-34567 eller GC 12-34567)  
 
  

TILLÅTEN ANVÄNDNING

IP-märket får användas av företag som är certifierat enligt IP-standarden och ska signalera att en verksamhet som bedrivs av förtaget är certifierad.

 

Märket ska alltid användas tillsammans med företagsnamn och id-nummer.

 

Under IP-märket, i för ändamålet reserverade fält, skall id-nummer alltid anges, id-numret börjar med två bokstäver: GC eller IP. Har företaget två id-nummer skall båda anges tillsammans med märket.

 

Märket får användas på:
   −Marknadsföringsmaterial
   −Företagets publikationer (till exempel årsredovisningar)
   −Brevpapper, om samtliga av företaget ägda orter/siter/anläggningar/         produktionsplatser omfattas av certifikatet
   −Följesedlar−Hemsida/SoMe
   −Certifikat för IP-certifiering som utfärdas av certifieringsorgan ackrediterade för      IP-standarden

Märket får inte användas så att det förknippas med en specifik produkt.
Därför får IP-märket inteanvändas på:
  −Produkter/råvaror, inklusive emballage, förpackningar, tejp
  −Produktbeskrivning, dokumentation o.d.

Det inte tillåtet att förändra IP-märket eller använda det på ett sätt som bryter mot bestämmelserna.

AVSTÅND OCH STORLEK

Det är tillåtet att förminska eller förstora certifieringsmärket, men det är inte tillåtet att förändra Märkets utformning.

Minsta tillåtna storlek är bredd 14 mm
Största tillåtna storlek är bredd 70 mm
Märket får inte vara så stort att det dominerar över företagets logga.

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL OCH ÅRSREDOVISNING

IP-märket får användas på broschyrer och annat material som beskriver företagets verksamhet och hemsidor, alltid i anslutning till ert företagsnamn. Länka gärna till sigill.se.

BREVPAPPER

På brevpapper, brevsidor, fakturor och följesedlar skall IP-märket placeras i anslutning till ert företagsnamn och i närheten av företagets logga eller i sidfoten. I de fall flera orter/adresser/anläggningar/produktionsplatser finns med på brevpappret/fakturan och samtliga inte omfattas av certifieringen får IP-märket inte användas.

PRAKTISK HANTERING

Nedladdning och instruktioner på www.sigill.se

KONTROLL

Stickprovskontroll –görs årligen på upp till 20% av de företag som registrerats sig för nedladdning.
Vid överträdelse –görs en korrigerande handlingsplan som skall vara implementerad inom 30 dagar. Om inte detta sker upphör rätten att använda märket och ett vite om 15000,-skall inbetalas till Sigill KvalitetssystemAB.

Ladda ned avtal som pdfLadda ner avtalet som PDF