Ange rätt omsättning

Har ni inte blivit fakturerade rätt systemavgift?
Fyll i de uppgifter som gäller er verksamhet, som är eller ska certifieras, nedan och skicka in uppgifterna. Inga pengar betalas tillbaka för redan betalda systemavgiftsfakturor.


OM SYSTEMAVGIFTEN
Den årliga systemavgiften betalas till standardägaren för löpande utveckling och förankring av standarden. Avgiften är indelad i storleksklasser baserat på den certifierade verksamhetens storlek och betalas från den månad ni anmäler er för certifiering till ett certifieringsorgan. Kostnad för revision betalas till ert valda certifieringsorgan. 

Saknas det plats för att lämna information om ert företag är ni välkomna att höra av er på info@sigill.se

Formulär ange rätt omsättning