Sigillmärket med budskapsplatta

Budskapsplattor

Men en gemensam budskapsplatta för varje märke kan vi skapa en tydlighet i vad Svenskt Sigill märkena står för. Många konsumenter efterfrågar enkla budskap och på detta sätt kan vi tillsammans göra det enklare. Vi rekommenderar att ni använder dessa budskapsplattor och beskrivningar så ofta ni kan på förpackningar, webbplatser, skyltar och annonser.

Liggande märken

Svenskt Sigill märket

Ladda ner för tryck

Hållbarhet på riktigt - Från svenska bönder i framkant.

Hållbarhet på riktigt - Från svenska odlare i framkant.

Ladda ner för web

Hållbarhet på riktigt - Från svenska bönder i framkant.

Hållbarhet på riktigt - Från svenska odlare i framkant.

 

Svenskt Sigill med tillval Klimat

Ladda ner för tryck

Hållbarhet på riktigt - Råvaror från svenska gårdar som gör allt för att minska sin klimatpåverkan.

Hållbarhet på riktigt - Blommor från svenska odlare som gör allt för att minsta klimatpåverkan.

Ladda ner för web

Hållbarhet på riktigt - Råvaror från svenska gårdar som görallt för att minska sin klimatpåverkan.

Hållbarhet på riktigt - Blommor från svenska odlare som gör allt för att minsta klimatpåverkan.

 

Svenskt Sigill med tillval Naturbeteskött

Ladda ner för tryck

Hållbarhet på riktigt - Från svenska djur som betat på ängar och hagar med hög biologisk mångfald.

Ladda ner för web

Hållbarhet på riktigt - Från svenska djur som betat på ängar och hagar med hög biologisk mångfald.

 

Svenskt Sigill med tillval Arbetsvillkor

Ladda ner för tryck

Hållbarhet på riktigt - Med garanterat sjysta arbetsvillkor

Ladda ner för web

Hållbarhet på riktigt - Med garanterat sjysta arbetsvillkor

 

Stående märken

Svenskt Sigill märket

Ladda ner för tryck

Hållbarhet på riktigt - Från svenska bönder i framkant.

Hållbarhet på riktigt - Från svenska odlare i framkant.

Ladda ner för web

Hållbarhet på riktigt - Från svenska bönder i framkant.

Hållbarhet på riktigt - Från svenska odlare i framkant.

 

Svenskt Sigill med tillval Klimat

Ladda ner för tryck

Råvaror från svenska gårdar som görallt för att minska sin klimatpåverkan.

Blommor från svenska odlare som gör allt för att minska klimatpåverkan

Ladda ner för web

Råvaror från svenska gårdar som görallt för att minska sin klimatpåverkan.

Blommor från svenska odlare som gör allt för att minska klimatpåverkan

 

Svenskt Sigill med tillval Naturbeteskött

Ladda ner för tryck

Från svenska djur som betat på ängar och hagar med hög biologisk mångfald.

Ladda ner för web

Från svenska djur som betat på ängar och hagar med hög biologisk mångfald.

 

Svenskt Sigill med tillval Arbetsvillkor

Ladda ner för tryck

Hållbarhet på riktigt - Med garanterat sjysta arbetsvillkor

Ladda ner för web

Hållbarhet på riktigt - Med garanterat sjysta arbetsvillkor