Möjligt med anpassade revisioner på grund av pandemi

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en rad åtgärder för att bromsa spridningen av covid-19 i Sverige. Det är viktigt att alla tar detta på allvar och minskar alla sina sociala kontakter med andra. Den absolut viktigaste åtgärden är förstås att undvika nära kontakter med andra människor vid minsta sjukdomssymtom. I detta speciella läge finns det företag som behöver ställa in revision på plats för att minska risken för smittspridning

IP-certifikatet är ett bevis på att företaget följer reglerna i regelhandboken och för atman ska kunna lita på certifikaten måste revisioner genomföras. För att underlätta för de kunder som inte kan ta emot revision på plats under den pågående epidemin, inför vi rför möjligheten att dela upp revisionen i två delar. En del som sker på distans och en uppföljande extrarevision på plats inom 12 månader. Läs mer här:  

Anpassning av revisioner på grund av pandemi 

Från 2020-03-20 införs möjligheten att till och med 2020-12-31, dela upp på-plats-revisionen i två delar som kan genomföras vid olika tillfällen, se nedanDetta gäller inte vid inträdesrevisioner, men när företag som redan är certifierade enligt IP-standarden utökar sin certifiering med IP Arbetsvillkor kan det tillämpas.  

1. Distansrevision
Den dokumentation som krävs enligt regelverket skickas in till certifieringsorganet och revision sker på distans, via telefon eller digitala webmötesverktyg. Efter att eventuella avvikelser korrigerats, (inom 28 dagar), utfärdas ett certifikat för 24 månader med villkoret att en kompletterande extra revision sker på plats inom 12 månader.  

2.Kompletterande extra revision på plats 
Inom 12 månader från att det nya certifikatet trätt i kraft kontrolleras de regler som inte reviderats vid distansrevisionen. Eventuella avvikelser ska korrigeras inom 28 dagar. Eventuella frågor besvaras av katarina.ahlmen@sigill.se, tel 010-184 43 51. 

 


© Upphovsrätten till IP Allmänna Villkor tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.