Nyheter i regler för Nöt & Mjölk och Lamm

Det kommer att ske regeländringarna i IP Sigill Lamm 2022:1 och IP Sigill Nöt & Mjölk 2022:1 och de börjar gälla 1/1 -23. Läs mer här: