Nyheter i reglerna 2021


Ändringar IP Livsmedel 2021-1.pdf

Ändringarna i IP Fruk & Grönt grundcertifiering är bara språkliga.

Ändringar IP Sigill Frukt & Grönt 2021-1.pdf

Ändringar IP Gris Grundcertifiering 2021_1.pdf

Ändringar IP Sigill Gris.pdf

 

Regelhandböcker beställer ni här