Projekt ska hitta ersättning till soja i foder till kycklingar

Fodret står för upp till 80 procent av klimatpåverkan i kycklinguppfödning. Den del av fodret som orsakar störst utsläpp är det sojamjöl som ofta används i kycklingarnas foder.

”Ta bort sojamjölet då”, kan man lätt tänka men det har visat sig vara svårt att ersätta sojan i foder till slaktkycklingar då djuren har höga krav på proteinkvalitet. I klimatcertifierad kycklingproduktion är sojan hållbarhetscertifierad och inblandningen är dessutom begränsad.

Men klimatpåverkan är ändå omfattande. Idag kommer sojan till stor del från Sydamerika där den driver på avskogning av Amazonas och omvandling av andra artrika habitat till odlings- och betesmark. Något som både orsakar stora växthusgasutsläpp och förlust av biologisk mångfald. Användningen av växtskyddsmedel är också mycket hög och påverkar både miljön och de människor som bor och arbetar nära sojafälten.

Sigill Kvalitetssystem och klimatcertifierade Bjärefågel har startat ett gemensamt projekt för att testa ett foder med alternativa råvaror, för att se om soja helt kan ersättas utan negativ påverkan på tillväxt och djurens hälsa. Om projektet faller väl ut kan det resultera i ytterligare begränsning av sydamerikansk soja i klimatcertifierad kycklingproduktion.