Regeländring IP Sigill Frukt & Grönt 4.5.1

Det kommer ske en regeländring i IP Sigill Frukt & Grönt 4.5.1 från och med 1 maj 2021