VD till Sigill Kvalitetssystem AB

De gröna näringarna, och svensk livsmedelproduktion som en del av dem, befinner sig i ett mycket spännande skede när svenska konsumenter i allt större utsträckning efterfrågar svenska livsmedel och hållbarhetsfrågorna är högst upp på agendan. I detta landskap har Sigill kvalitetssystem en nyckelroll för att hjälpa primärproducenter och livsmedelsförädlare att öka såväl produktion som lönsamhet på ett hållbart sätt.