Regelhandbok

Regelhandböcker IP Frukt & Grönt

Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker med tillval för klimatcertifiering

Sigill- & tillvalsnivå

Vill du kunna se och bläddra i regelhandboken klicka här

Read in english

Fullständig regelhandbok för IP Sigill Frukt & Grönt (version 2023:1) inklusive tillval för klimatcertifiering går att beställa här.

 

Tillval FSA

Vill du kunna se och bläddra i regelhandboken klicka här

Grundnivå

Vill du kunna se och bläddra i regelhandboken klicka här

Fullständig regelhandbok för IP Frukt & Grönt grundcertifiering (version 2023:1) i går att beställa här.

 

Åtgärdsplan

 

© Upphovsrätten till IP Sigill Frukt & Grönt tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.