Regelhandböcker

Regelhandböcker för IP Frukt & Grönt

Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker med tillval för klimatcertifiering

Sigill- & tillvalsnivå

Vill du kunna se och bläddra i regelhandboken fyll i formuläret här

Read in english

Fullständig regelhandbok för IP Sigill Frukt & Grönt (version 2021:1) inklusive tillval för klimatcertifiering går att beställa här.

Feltryck i IP Frukt Grönt 2021.pdf

Regeländring IP Sigill Frukt & Grönt 4.5.1.pdf

Tillval FSA

Vill du kunna se och bläddra i regelhandboken fyll i formuläret här

Grundnivå

Vill du kunna se och bläddra i regelhandboken fyll i formuläret här

Read in english

Fullständig regelhandbok för IP Frukt & Grönt grundcertifiering (version 2021:1) i går att beställa här.

Feltryck i IP Frukt Grönt 2021.pdf

Åtgärdsplan finns här:

Åtgärdsplan-grund-Sigill-kompletteringsmodul 2022 formulär.pdf

© Upphovsrätten till IP Sigill Frukt & Grönt tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.