Regelhandböcker

Regelhandböcker för IP Frukt & Grönt

Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker med tillval för klimatcertifiering

Sigill- & tillvalsnivå

Se ett utdrag ur regelhandboken för IP Sigill Frukt & Grönt här:

IP Sigill Frukt och Grönt 2021 förkortad till web.pdf

Fullständig regelhandbok för IP Sigill Frukt & Grönt (version 2018:1) inklusive tillval för klimatcertifiering går att beställa här.

Åtgärdsplan finns här:

Åtgärdsplan-grund-Sigill-kompletteringsmodul 2021 formulär.pdf

Grundnivå

Se ett utdrag ur IP Frukt & Grönt Grundcertifiering här:

IP Frukt och Grönt Grundcertifiering förkortad till web 2021.pdf

Fullständig regelhandbok för IP Frukt & Grönt grundcertifiering (version 2018:1) i går att beställa här.

Åtgärdsplan finns här:

Åtgärdsplan-grund-Sigill-kompletteringsmodul 2021 formulär.pdf

© Upphovsrätten till IP Sigill Frukt & Grönt tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.