2. Etablering och åtgärder i växande grödor/kultur

Etablering och åtgärder i växande grödor/kultur

 

Journalkompendium F&G augusti 2020.pdf

2.1.1 Egenförsäkran ifyllningsbar.pdf

2.2.1 Egenförsäkran avloppsslam ifyllningsbar.pdf

2.1.6 Certifierat plantmaterial.pdf

2.2.3 Certifiering av rötrester

2.2.4 Riskbedömning av organiska gödselmedel 180102 ifyllningsbar.pdf

2.2.5 Odlingsåtgärder för att undvika höga halter av nitrat i sallat och spenat.pdf

2.2.6 Odlingsjournal Gödsel Friland.pdf

2.2.7 Odlingsjournal Växthusgrönsaker.pdf

2.4.4 Rek gödsling och kalkning 2020.pdf

2.6.1 och 2.6.2 Riskbedömning för vatten ifyllningsbar.pdf

2.6.1 och 2.6.2  HVMFS 2016 16.pdf

2.6.1 Faktablad Rening av vatten.pdf

2.6.1 Faktablad Håll bevattningsrören rena.pdf

2.6.3 Hållbart vattenuttag ifyllningsbar.pdf

2.6.3 Bevattna för ökad skörd och bättre näringsupptag.pdf2.7.1 Växtskyddsmedel 2020 - frilandsgrönsaker.pdf

2.7.1 Växtskyddsmedel 2020 - bär.pdf

2.7.1 Växtskyddsmedel 2020 - frukt.pdf

2.7.1 Växtskyddsmedel 2020 - växthusgrönsaker.pdf

2.7.3 Inventarieförteckning växtskyddsmedel ifyllningsbar.pdf

2.7.4 Skyddsutrustning

2.7.4 Ditt grundskydd ADI 643.pdf

2.7.6 Avtalsmall för inhyrda tjänster ifyllningsbar.pdf

2.7.7 Funktionstest för sprututrustning

2.7.7 ETÖ information om bomspruta och checklista.pdf

2.7.7 ETÖ Checklista_Egen_teknisk_översyn_ryggspruta.pdf

2.7.7 Egen Teknisk Översyn, bakgrund.pdf

2.8.1 Odlingsjournal ogräsbekämpning friland.xlsx

2.8.1 Odlingsjournal skadegörare.xlsx

2.8.1 Sprutjournal

2.8.2 Bifarliga preparat 2020.pdf

2.8.2 Skyddsavtånd vid växtskyddsbehandlingar

2.10.1 Råd om växtföljder.pdf