2. Etablering och åtgärder i växande grödor/kultur

Etablering och åtgärder i växande grödor/kultur

2.1 Egenforsakran-gmo-ifyllningsbar.pdf

2.2.1 Formatspecifikation-för-växtpass.pdf

2.2.1 Kommissionens-genomförandeordning-eu-2017-2313.pdf

2.2.1 Nya regler om spårbarhet och växtpass inom EU för växter och utsäde

2.2.3 certifierat-plantmaterial.pdf

2.3 Egenförsäkran avloppsslam.pdf

2.4.1 Biogödsel

2.4.1 Mall för beräkning av kadmiumbalans.xlsx

2.5 riskbedomning-organisk-godsel.pdf

2.6 Odlingsåtgärder.pdf

2.7 Odlingsjournal Gödsel Friland 2018.pdf

2.8 Odlingsjournal Växthusgrönsaker.xls

2.10.3 Rekommendationer för gödsling och kalkning 2021.pdf

2.11 Riskbedömning för vatten ifyllningsbar.pdf

2.11 Faktablad Håll bevattningsrören rena.pdf

2.11 Faktablad Rening av vatten.pdf

2.11 HVMFS 2016 16.pdf2.12 Riskbedömning för vatten ifyllningsbar.pdf

2.12.1 Bevattna-for-ökad-skörd-och-bättre-näringsupptag.pdf

2.12.1 Hållbart-vattenuttag-ifyllningsbar.pdf2.12.2 och 2.12.3. Checklista-åtgarder-för-att-minska-läckage-fran-växthus.pdf

2.12.2 och 2.12.3  LRF_säker-växtskyddshantering-i-växthus_20191210_lr.pdf

2.13 Växtskyddsmedel 2020 - bär.pdf

2.13 Växtskyddsmedel 2020 - frilandsgrönsaker.pdf

2.13 Växtskyddsmedel 2020 - frukt.pdf

2.13 Växtskyddsmedel 2020 - växthusgrönsaker.pdf

2.15 Inventarieförteckning växtskyddsmedel ifyllningsbar.pdf

2.16 Ditt grundskydd ADI 643.pdf

2.16 Skyddsutrustning

2.18 Avtalsmall för inhyrda tjänster ifyllningsbar.pdf

2.19.1 Egen Teknisk Översyn, bakgrund.pdf

2.19.1 ETÖ Checklista_Egen_teknisk_översyn_ryggspruta.pdf

2.19.1 ETÖ information om bomspruta och checklista.pdf

19.2 Funktionstestare av sprutor

2.21 journalkompendium-frukt &grönt-augusti-2020.pdf

2.21 Odlingsjournal friland_bär 2017.xls

2.21 Odlingsjournal potatis.xls

2.21 Odlingsjournal-ogräsbekämpning-friland.xlsx

2.21 Odlingsjournal-skadegörare.xlsx

2.21 Odlingsjournal Växthusgrönsaker.xls

2.21 Sprutjournal

2.22.1 Preparat farliga för pollinerande insekter 2020.pdf

2.22.1 Skyddsavstånd

2.24.1 Råd-om-växtföljder.pdf