2. Etablering och åtgärder i växande grödor/kultur

Etablering och åtgärder i växande grödor/kultur

2.1 Egenforsakran-gmo-ifyllningsbar.pdf

2.2.1 Formatspecifikation-för-växtpass.pdf

2.2.1 Kommissionens-genomförandeordning-eu-2017-2313.pdf

2.2.1 Nya regler om spårbarhet och växtpass inom EU för växter och utsäde

2.2.3 certifierat-plantmaterial.pdf

2.3 Egenförsäkran avloppsslam.pdf

2.4.1 Biogödsel

2.4.1 Mall för beräkning av kadmiumbalans.xlsx

2.5 riskbedomning-organisk-godsel.pdf

2.6 Odlingsåtgärder.pdf

2.7 Odlingsjournal Gödsel Friland 2018.pdf

2.8 Odlingsjournal Växthusgrönsaker.xls

2.10.3 Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022.pdf

2.10 Riskbedömning för vatten ifyllningsbar 2022.pdf

2.11 Faktablad Håll bevattningsrören rena.pdf

2.11 Faktablad Rening av vatten.pdf

2.11 HVMFS 2016 16.pdf

2.12 Riskbedömning för vatten ifyllningsbar 2022.pdf

2.12.1 Bevattna-for-ökad-skörd-och-bättre-näringsupptag.pdf

2.12.1 Hållbart-vattenuttag-ifyllningsbar.pdf

2.12.2 och 2.12.3. Checklista-åtgarder-för-att-minska-läckage-fran-växthus.pdf

2.12.2 och 2.12.3  LRF_säker-växtskyddshantering-i-växthus_20191210_lr.pdf

2.13 Växtskyddsmedel 2022 Bär.pdf

2.13 Växtskyddsmedel 2022 Frilandsgrönsaker.pdf

2.13 Växtskyddsmedel 2022 Frukt.pdf

2.13 Växtskyddsmedel 2022 Växthusgrönsaker.pdf

2.15 Inventarieförteckning för växtskyddsmedel- ifyllningsbar.pdf

2.16 Ditt grundskydd ADI 643.pdf

2.16 Skyddsutrustning

2.18 Avtalsmall för inhyrda tjänster-ifyllningsbar 2021.pdf

2.19.1 Egen Teknisk Översyn, bakgrund.pdf

2.19.1 ETÖ Checklista_Egen_teknisk_översyn_ryggspruta.pdf

2.19.1 ETÖ information om bomspruta och checklista.pdf

2.19 Funktionstestare av sprutor

2.20 Biobädd.pdf

2.21 journalkompendium-frukt &grönt-augusti-2020.pdf

2.21 Odlingsjournal friland_bär 2017.xls

2.21 Odlingsjournal potatis.xls

2.21 Odlingsjournal-ogräsbekämpning-friland.xlsx

2.21 Odlingsjournal-skadegörare.xlsx

2.21 Odlingsjournal Växthusgrönsaker.xls

2.21 Sprutjournal

2.22.1 Preparat farliga för pollinerande insekter 2022.pdf

2.22.1 Skyddsavstånd

Växtskyddsåtgärder

Integrerat växtskydd i frilandsgrönsaker.pdf

2.24.1 Växtföljd - Friland och potatis.pdf

2.24.1 Råd-om-växtföljder.pdf