14. Ordning & Reda, hantering av avfall samt skadedjursbekämpning