16. Växtodlings/gödselplan; mängd, spridningsareal, nedbrukning